DERATIZÁCIA

HUBENIE HLODAVCOV

Proces likvidácie potkanov a iných škodlivých hlodavcov (myší, škrečkov a pod.) v obytných priestoroch, či vo voľnej prírode. Jej hlavným účelom je ochrana ľudského zdravia a zabránenie ekonomickým škodám, ktoré hlodavce spôsobujú. Dôležitosť deratizácie má predovšetkým hygienický účel, nakoľko hlodavce často rozširujú pre človeka nebezpečné choroby. Pre efektívne vyhubenie nežiadúcich hlodavcov je častokrát potrebný opakovaný zásah.